Kalvín Rastislavice - Miesto pre zdravý život

Nová obytná zóna Kalvín Rastislavice


Zoznámte sa s bohatou ponukou cenovo dostupných pozemkov, bytových a rodinných domov v novej obytnej zóne. Projekt Kalvín Rastislavice je jedinečný svojou ideou zdravého životného štýlu. Výnimočne kvalitná pôda a čistá voda v lokalite dávajú myšlienke o zdravom prostredí ten najlepší základ. V novej obytnej zóne rátame s plochami pre oddych, šport a relax vrátane jazierka a výsadbou zelene. V spolupráci s obcou pripravujeme projekt komplexnej revitalizácie stromov v Rastislaviciach.

Stavebné pozemky

V novej obytnej zóne Kalvín Rastislavice ponúkame 20 stavebných pozemkov s rozlohou už od 608 m2            ...viac

Ponuka bytov

Vyberte si z ponuky 36 bytov v dvojposchodových bytových domoch s rozlohou už od 29 m2 v obytnej zóne s bohatou zeleňou, osadeným jazierkom, detskými ihriskami a parkovacími plochami.                          ...viac

Podnikateľské aktivity

Rozvíjajúca sa oblasť ponúka možnosť podnikateľských aktivít. Riešená lokalita o rozlohe 9 hektárov sa nachádza na ľavej strane asfaltovej cesty od Jatova, pri vstupe do zastavanej časti obce.              ...viac


Obec Rastislavice

Rozprestierajú sa v Podunajskej nížine, v najjužnejšom okraji Nitrianskej pahorkatiny, po pravom brehu Cabajského potoka. Chotár obce sa nachádza na úrodnej rovine v nadmorskej výške 121 až 128 m n.m. Od krajského mesta Nitry je vzdialená 25 km a od okresného mesta Nové Zámky 24 km.

Intenzívnejšie osídľovanie osady nastalo až začiatkom 18.storočia rozvojom majerov, ale najmä s príchodom nového slovenského obyvateľstva pochádzajúceho zo strednej a hornej Nitry, Trenčianskej a Oravskej stolice, okolia myjavských kopaníc i Moravy. Kolonizačný proces vyvrcholil po pozemkovej reforme v roku 1921, jeho úlohou bolo osídliť málo zaľudnené pohraničné oblasti novovzniknutej republiky.

Na súčasnom stave a vynikajúcej kvalite pôdy tejto lokality sa prirodzene odzrkadlila jej stáročná kultivácia už od mladšej doby kamennej až po dnešnú dobu. Úrodná černozem je porovnateľná s kvalitou pôdy Žitného ostrova. Bohatstvo čistej, minerálnej termálnej vody dáva tejto lokalite mimoriadne veľký potenciál.

Svojou priemernou ročnou teplotou +10,4 C sa obec radí medzi najteplejšie oblasti Slovenska.


email:info@omcinvest.com

Prispôsobíme sa Vašim možnostiamPrispôsobíme sa Vašim možnostiam